İndir21

Sınırsız Paylaşım Sınırsız Dosya İndirme
Kategoriler
Reklam
    Anasayfa > İş - Ofis > Penos Bordro

Penos Bordro


    açıklama: bilgisayarınıza download21`diğinizde yaklaşık 8 mb yer kaplayan ama bilgisayarınızda 36 mb boş alan isteyen bu kapsamlı ve kendini sürekli geliştiren, türk yazılımcıların elinden çıkmış program ile bir çok işinizi kolayca halledebilirsiniz. her sigortalı, yasal çalışan insanın bordrosu olması gerektiği göz önüne alınırsa, şirketiniz ne kadar büyükse o kadar çok form doldurmanız, belge hazırlamanız gerekir. bu işlemleri yapmak için harcayacağınız zamanı bir düşünün. İşte bu noktada elinizin altında penos brodro gibi bir uzman varsa tüm bu yük zahmetsiz, belki de zevkli bir hale geliyor. zaten aşağıdaki yardım metnini kullanarak neyi nasıl yapacağınızı kolayca bulabilirsiniz. yeni uygulamalara göre yazılan programda ücret bordosu, prim ve hizmet belgesi, e-bildirge, ihbar ve kıdem bordrosu ve sigorta formları mevcut. genel Özellikler: sınırsız sayıda firma ve personelle çalışma, her yıl yeni firma açmadan çalışabilme, tek tek yada toplu puantaj yapabilme, geçmiş dönem bilgilerinin otomatik kilitlenmesi, basit ve genel parametre yapısı, eski parametrelerin otomatik saklanması, excel’ veri transferi, ayrıntılı personel sicil bilgileri, kişiye özel bordro ve toplu bordro çizelgesi, İşveren payları listesi, İhbar ve kıdem tazminatı bordrosu,(çok yönlü) ssk işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, ek 1- İşçi giriş bildirimi, ek 2- İşçi çıkış bildirimi, İşkur işten ayrılma bildirgesi, vizite kağıdı, eksik gün bildirim formu, e- bildirge, ssk sistemine xml dosya gönderimi, her menü de online yardım. not: penos bordro eski versiyonlarını kullanan kullanıcılarımız için penos bordro güncel paketine sahip olmak için burayı tıklayınız. bu pakette gelen exe dosyasını normal bir program kurulumu yapar gibi çalıştırın ve daha sonra programı yeniden başlatın. yardim 1. genel : penos bordro bir windows uygulamasıdır. win 98 ve üstü işletim sistemlerinde, pentİum iii üzeri ve eşdeğer işlemcilere sahip bilgisayarlarda en iyi performansla çalışmaktadır. kolay bordro brüt ücret üzerinden bordro hesaplamaktadır. vergi ve sigortaya tabi ek ücretler varsa tek kalemde puantaja yazılmak suretiyle bordroya dahil edilebilir. Örneğin, mesai, ikramiye, prim v.b. ödemeler dışarıdan hesaplanarak tek kalemde puantaja yazılabilir. kişilere ait özel gelir vergisi downloadimleri puantaja tek kalemde yazılmak suretiyle bordroya dahil edilebilir. Örneğin, sakatlık downloadimi, bireysel emeklilik sigortası ödemeleri v.b. 2.programin İŞleyİŞİ: 1. adım: tanımlar / firma / yeni firma seçeneğinden firma bilgilerinizi kaydediniz. 2. adım: tanımlar / firma / firma seçimi seçeneğinden çalışacağınız firmayı seçiniz. 3. adım: hareketler / puantaj seçeneğinden personel çalışma bilgilerini işleyiniz. 4. adım: raporlar / bordro seçeneğinden ücret bordrosu hesaplattırınız. 5. adım: raporlar / aylık prim ve hizmet belgesine girerek , rapor yarat komutunu çalıştırınız. 3. tanimlar : 3.1 parametreler : bütün firmalar için geçerli genel parametreler bu bölümde tanımlanmıştır. parametre değişikliği yapılacağı zaman ekle seçeneği ile yeni parametre kaydedilmelidir. kayıtlı bordro bulunan dönemlere ait parametrelerde yapılacak değişiklikler kayıtlı bordrolarda değişikliklere yol açabilir. puantaj yapmadan aktif olan parametrelerin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. program en son eklenen parametreleri aktif parametre olarak işaretlemektedir. kullanıcı başka bir parametreyi işaretleyerek aktif hale getirebilir. ssk tabanı asgari ücrete eşitlendiği için, ayrıca ssk tabanı yazılmasına gerek yoktur. program asgari ücretin altında personel ücreti girişine izin vermemektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları primi firmaya göre değiştiğinden firma kartında tanımlanmıştır. 3.2 fİrma : fİrma seÇİmİ : programda çalışmadan evvel çalışılacak firma bu menüden seçilir. Çalıştığınız firma ismi ekranın sol üst köşesinde yazılacaktır, işlem yapmadan önce doğru firmada çalıştığınızdan emin olunuz. yenİ fİrma : yeni firma kartı buradan açılır.firma isimleri soyadı bölümünden başlanarak yazılmalıdır. ssk işveren hissesi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları primi firmanın tehlike derecesine göre değiştiğinden firma kartına yazılmalıdır. kayitli fİrma : kayıtlı firma bilgilerinizi değiştirmek için bu seçeneği kullanınız. 3.3 personel : yenİ personel , yeni bir personel kartı tanımlamak istiyorsanız , bu menüyü klikleyiniz. İşe giriş tarihi puantaj kaydedildikten sonra değiştirilemez, ancak kayıtlı puantajlar silindikten sonra işe giriş tarihi düzeltilebilir. birikimli gelir vergisi matrahı başka işyerinden birikimli gelir vergisi matrahı getiren personel için kullanılmalıdır. program bu alana yazılan tutarı personelin işe girdiği ay bordosuna intikal ettirecektir. eskiden beri çalışmakta olan personelin birikimli gelir vergisi matrahı bu alan kullanılarak bordroya dahil edilemez. bunun için ya yılbaşından beri bordro yapılmalı yada bir önceki ay geçmiş dönem bordoları tek bir bordro olarak işlenip birikimli gelir vergisi matrahı tutturulmalıdır.personelin tabi olduğu sigorta prim tipi default olarak ssk gelmekte, sgdp ye tabi olanlarda sgdp seçeneği işaretlenmelidir. personel kartında bulunmayan personel bilgileri için notlar bölümünü kullanınız. Ücret bölümünde satır ekle butonu kliklenerek ücretin geçerli olduğu başlangıç tarihi yazılarak ücret girilecektir. Ücret değişikliğinde kayıtlı ücret değiştirilmeyecek, satır ekle butonu ile yeni tarihli ücret kaydedilecektir. Ücrette düzeltme yapılacaksa o ücretle kaydedilmiş puantaj bulunmaması şartı ile satır düzelt komutu ile ücret değiştirilebilecektir. kayitli personel , personel adı soyadı ve işe giriş tarihi dışındaki bilgiler kayıtlı personel seçeneğinden ilgili personel seçilerek gerekli değişiklikler yapılarak tamam butonu kliklenerek kaydedilmiş olur. 4. hareketler : puantaj eğer yeni bir aya puantaj yapmak istiyorsanız ekle butonunu klikleyerek dönem seçiniz. eğer ilk defa puantaj yapılmıyorsa sıradaki ay için otomatik olarak puantaj fişi ekrana gelecektir. puantaj fişinde o dönem faal olan bütün personel listelenecektir. her personelin çalışma bilgileri tek tek yazılabileceği gibi, herhangi bir satırdaki personelin bilgileri altındaki bütün satırlara kopyalanabilmektedir.. Çalışma bilgileri girildikten sonra kayıt yaparak pencereyi kapatınız. puantaj fişinde normal normal çalışma, Ü. İzİn , ücretli izin Üz. İzİn , bedava izin h. son , hafta sonu tatili, r. tatİl, resmi tatil kelimelerinin kısaltılmış şeklidir. uygulamada bütün çalışma normal çalışma gösterilerek bordo yapılmaktadır. bu durumun iş kanuna uygun olmadığını ücretin nelerden oluştuğunun ayrıntılı olarak bordroda yer alması gerektiğini hatırlatırız. g. vergİ İndİrİmİ bölümüne personelin gelir vergisinden downloadilebilecek bireysel emeklilik, hayat sigorta pirimi, sakatlık downloadimi, göçmen downloadimi gibi downloadimlerinin toplamı yazılacaktır. ek Ödemeler bölümüne ise personelin vergi ve sigortaya tabi fazla mesai, ikramiye v.b. ödemeleri dışarıdan hesaplanarak yazılacak ve bu şekilde bordroya dahil edilecektir eksİk gÜn bölümüne eksik gün nedenlerinin bakanlıkça yayınlanmış kodları yazılacaktır. kod listesine eksik gün sütunu başlığına kliklendiğinde de ulaşılabilecektir. İŞten Çik nedenİ bölümüne bakanlıkça yayınlanmış işten çıkış nedeni kodları yazılacaktır. bu kodlar sütun başlığına klikleyerek te ulaşmak mümkündır. puantaj sİlme kayıtlı puantajlar dönem sırasına göre geçmişe doğru sırayla silinebilir. eğer sonraki dönem kayıtlı puantaj var ise o puantaj silinemez. kayıtlı puantajlarda içinde bulunulan dönem içinde değişiklik yapılabilir, 5. raporlar: Şahis bordo: her personel için ayrı sayfaya bordro alınabilmektedir. bordo dönemi seçildikten sonra personel bölümünden tek tek personel işaretlenerek bordo hesaplattırılıp yazdırılabilir. tüm personel seçeneğinde tüm personelin şahıs bordolarını sırası ile ön izlemeden görerek yazdırmak mümkün.bordroda hesaplamalara dışarıdan müdahale etmek mümkün değildir. program puantaj , parametre ve personel bilgilerinden hareketle bordroyu hesaplamaktadır.hesaplamadan sonra bordolar otomatik olarak sonradan yapılacak değişikliklere karşı kilitlenmektedir. eğer sonraki dönemde kayıtlı bordro yok ise ilgili dönem bordolarında alt + k kliklenerek bordo kilidi kaldırılarak değişiklik yapılabilir. toplu bordro, tüm pesonel bordoları a4 çizelgede listelenmektedir. Çizelgede ki personel imza bölümün kullanılarak personele bordro imzalattırılabilir.toplu bordoda yer sorunu nedeni ile ek ücretler ayrı sütünda gösterilmeyip hakedilen ücret toplamına ilave edilmiştir. ayrıntılı bordo görmek için şahıs bordonun alınması gerekir. İŞveren paylari ssk, İşsizlik ve sgdp primlerine ait işveren payları bu raporda ayrıntılı olarak listelenmektedir. kidem -tazmİnati bordrosu personel giriş çıkış ve son ücret bilgisi personel kartından otomatik aktarılmakta kullanıcı isterse bu bilgilei değiştirerek bordo hesaplayabilmektedir.kıdem tazminatına esas süre ve kıdem tazminatı tavanının kontrolü program tarafından otomatik yapılmaktadır. İhbar tazmİnati bordrosu kıdem tazminatı bordosu ile aynı yapıya sahip olan bu form parametrelerde tanımlı yasal ihbar önellerine göre ihbar tazminatı hesaplamaktadır. aylik prİm ve hİzmet belgesİ İlgili dönem bordrosu hesaplanıp otomatik kilitlendikten sonra bu bölümden prim ve hizmet belgesi alınabilmektedir. eğer henüz bordolar hesaplanıp kilitlenmemişse prim ve hizmet belgesi oluşturulamayacaktır. bu bölümde düzenlemeye esas kanun numarası 00000 olarak yazılacak ve ssk yada sgdp seçeneği işaretlenecektir. ssk ve sgdp dışındaki prim kollarına tabi firmalar için program kullanılamayacaktır. bu işlemler yapıldıktan sonra raporu yarat butonuna kliklenerek prim ve hizmet belgesi oluşturulacaktır.prim ve hizmet belgesi 7 kişiye kadar personel olan firmalarda bakanlıkça yayınlanmış örneğe göre yazdırılabilecektir. 7 kişiden fazla personel olan firmalarda internetten gönderme zorunluluğu bulunduğu için boş form içine kontrol amacı ile yazdırılabilecektir, belge oluşturulduktan sonra xml dosyasi işaretlenerek c/penos/kbordo / firma dosyasının altına firma adı ve dönemi ile prim hizmet belgesini xml biçiminde kaydedilecektir.(abc san 200408,xml gibi) ssk sitesinde e-bildirge menüsüne girdiğinizde xml dosyası transfer et seçeneğini klikleyerek açılan pencereden daha önce yukarıda belirtilen yere kaydedilen xml dosyayı bularak okeyleyin, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra e-bildirgenizi onaylayarak gönderin. 6. formlar : bu bölümde bulunan formlara kayıtlı firma ve personel bilgileri ve bordro bilgileri otomatik olarak aktarılmaktadır. diğer bilgiler manuel doldurulmak suretiyle form tamamlanmaktadır. formlarda orijinal belge olarak saklanma özelliklerinden dolayı ayrıca programda kayıt seçeneği bulunmamaktadır. Çalışılan formda manuel girilmiş bilgilere menüden çıktıktan sonra tekrar ulaşma imkanı bulunmadığından işlem tamamlandıktan sonra menüden çıkmaya dikkat edilmelidir.Penos Bordro Screenshot

Penos Bordro

Penos Bordro Özellikleri
Tarih: May 29, 2007
Program Boyutu : 7.98 Mb
Versiyon:
Lisans: Özellik Kısıtlamalı (Demo)
Hit: 879
Dil: Türkçe
İşletim Sistemi: Windows (Tümü)
Etiketler: Penos Bordro

Penos Bordro indir

Benzer Programlar
TurkSA Genel Muhasebe Paketi
açıklama: 5024 sayılı yasaya göre enflasyon düzeltme modülü ve mali tablo uygulamaları yapılmıştır. demirbaş ve stoklardan otomatik düzeltme imkanı enflasyon çalışma tablo ..
TurkSA İşletme Defteri Paketi (YTL uyumlu)
açıklama: yeni türk lirası(ytl)`na uygun olarak düzenlenmiş olan İşletme defterine veya serbest meslek defterine tabi olanların yasal olarak zorunlu oldukları, çeşitli form ve ra ..
TurkSA Barkodlu Mağaza/Satış Paket
açıklama: mağazaların stok ve barkodlu satış & barkodlu etiketleme, pos-nakİt satış işlemlerini takip etme amacıyla yazılmış paket programdır. yeni türk lirası(ytl)`na ..
TurkSA Esnaf Ticari Paket (Barkodsuz)
açıklama: Özellikleri: * cari hesap takibi * taksitli satış girişi * senet basımı * fatura/İrsaliye basımı * Çek/senet girişi * kasa t ..
TurkSA Esnaf Ticari Paket - Barkod Modüllü (YTL)
açıklama: yeni türk lirası(ytl)`na uygun olarak düzenlenmiş olan esnaf ticari paketine barkod modülü eklenmiştir. bu modülü alanlar hem barcode etiketlerini laser/deskjet ya ..
Anasayfa | İletişim | Rss | Sitemap
Copyright 2007-2013 İndir21
Diğer Sitelerimiz: Kız Oyunu | Oyun